Retningslinjer for forryttere

Som forrytter må du kunne ta ansvar for egne oppgaver og arbeide selvstendig. Du må ta ansvar for egen oppførsel, være inkluderende og hyggelig med hverandre og ta imot instrukser fra ansvarlige personer.

Daglige oppgaver:

 • Møkke boks og luftegård
 • Fylle på med spon når det er behov (kun en sponball i uken)
 • Fylle på vann ute og inne (hvis hesten ikke har vannkar)
 • Koste utenfor boksen, gjerne hele stallgangen hvis det trengs
 • Pusse utstyr når det trengs
 • Holde vaskespilt, utstyrsrom og stallgang ryddig
 • Holde orden i skap

Oppgaver ved kurs:

 • Hjelpe uerfarne ryttere med å sale av/på
 • Hjelpe til med å leie på nybegynnerkurs

Regler ved bruk av hesten:

 • I helger skal hesten være ute før kl. 11. Hvis du ikke kan ta ut selv, spør om hjelp
 • I helger (fre.-søn.) skal hesten på tur to dager uansett vær.
 • Det er kun forrytter som har lov å ri eller leie hesten. Det er ikke lov å la søsken, venner e.l. ri på hesten
 • Ri eller gå flere sammen på tur, det er tryggest
 • Det er kun lov å skritte på tur
 • Hesten skal ha på sal og hodelag når den rides på tur
 • Hesten skal ha på hodelag når den leies på tur
 • Det er ikke lov å hoppe med hesten eller løs-hoppe uten erfaren ansvarlige voksne over 18 år tilstede
 • Det er ikke lov å slippe hesten løs i banen uten en erfaren ansvarlig voksen over 18 år tilstede
 • Hesten skal være i stallen ved alle foringer. Kl. 07:30, 14:00, 20:00. Da skal den ha ro i minst en time.