Personvern erklæring

Denne Personvernerklæringen gjelder for Rosendal Rideklubb - rosendal-rideklubb.no som er den behandlingsansvarlige og som kan innhente og bruke de personopplysninger som angis nedenfor i pkt. 2.

1. Hvilke personopplysninger blir behandlet?

rosendal-rideklubb.no behandler følgende informasjon for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene: Navn, kontaktinformasjon, kjøps-/salgsbetingelser, kjøpsstatistikk, informasjon om produkter og tjenester som er solgt eller kjøpt, inngåtte avtaler  eller annet for overholdelse av inngåtte avtaler med deg. Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare irosenda-rideklubb.no sine dataregistre.

rosendal-rideklubb.no er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer og behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

2. Hvorfor innhenter vi opplysninger?

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av rosendal-rideklubb.no til oppfyllelse av dine avtaler med rosendal-rideklubb.no eller samarbeidspartnere, gjennomføring av markedsføring, utstedelse av kundetilbud samt fullføring av lovpålagte forpliktelser.

3. Underleverandører (databehandlere)

rosendal-rideklubb.no benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten, herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det mulig å tilby deg som kunde bedre betingelser og tjenester.

rosendal-rideklubb.no er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører.

Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras til andre.

4. Overføring av personopplysninger til tredjepart

rosendal-rideklubb.no overfører ikke personopplysninger om kunder til andre.

5. Retten til innsyn og endring av personlig data

Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev).

Kontaktdetaljer til post@rosendal-rideklubb.no

6. Avslutte ditt samtykke

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det.

Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er du velkommen til å sende oss en e-post til post@rosendal-rideklubb.no eller ring oss på Tlf: 934 84 693.