Innmelding i rideklubben

Meld deg inn ved å gå inn på Minidrett.no registrer deg og evt. din familie. Søk opp Rosendal rideklubb og send søknad.

Fordelar med medlemskap

  • Ein får rimelegare kurs (andre kurs, ikkje halvtårs-kursa) og prioritet på andre kurs.
  • Ein kan bli forryttar til rideklubben sine hestar
  • Ein er medlem i Norsk Rytterforbund
  • Ein er medlem i Hordaland Rytterkrets
  • Born opp til 12 år er forsikret gjennom sitt medlemskap
  • Ein får høve til å vere med på treningssamlingar og andre sosiale arrangement.
  • Hindermateriell i stall Rosendal kan kun medlemmar nytta.
  • Og sist, men ikkje minst, du støttar Rosendal rideklubb!!